O nás

Součástí PPP Ústí nad Orlicí je Krajské centrum primární prevence.

Ve školách všech typů provádíme programy zaměřené na prevenci rizikového chování.  V letech 2009 – 2012 a následně v rámci udržitelnosti projektu do roku 2017 byly programy realizovány zejména v rámci projektu OPVK Centrum primární prevence. (problematika návykových látek, šikany, násilí apod.).

V březnu 2015 jsme splnili podmínky pro získání certifikace MŠMT pro Programy školské selektivní primární prevence a Programy školské všeobecné primární prevence. O certifikaci programů budeme žádat opět v únoru 2020.

KCPP realizuje programy všeobecné a selektivní primární prevence.

Programy primární prevence jsou realizovány za využití interaktivních technik a aktivit psychosociálního charakteru s prvky zážitkové pedagogiky. Hlavním formativním prvkem je prožitek během programu.

Realizace programů primární prevence probíhá v kmenové škole nebo v prostorách PPP Ústí nad Orlicí. Adaptační program Začátek je možné realizovat i v jiném prostředí (např. v rámci vícedenního adaptačního pobytu třídy) a časové dotaci po domluvě se školou.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *