Programy primární prevence

Programy primární prevence dělíme na programy selektivní a primární a ty se dále dělí na programy pro MŠ, ZŠ, SŠ. Více informací o každém programu naleznete na stránce daného programu.