Programy všeobecné primární prevence

Dlouhodobý program primární prevence Cesty z cesty je určen pro třídní kolektivy základních škol od 1. do 9. ročníku.

Časová dotace jednoho setkání jsou tři vyučovací hodiny. 

Dlouhodobý program Cesty z cesty splňuje standardy odborné způsobilosti programů primární prevence.

Nabízené programy a doporučené ročníky k jejich realizaci

 • Začátek – adaptační program – pro nově vzniklé třídní kolektivy
 • Tajuplný ostrov – 1., 2. ročník* – prevence vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek (kouření, alkohol)
 • Stonožka – 1. – 5. ročník* – cílem programu je posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese
 • Líbí, nelíbí – 4. ročník* – prevence sexuálního zneužívání
 • Bolí, nebolí – 5. ročník* – program zaměřený na informovanost žáků o rizicích agresivního chování a šikany
 • Krok za krokem – 6., 7. ročník* – prevence rizikového chování v třídním kolektivu (agrese, šikana), posílení tolerance mezi žáky
 • Kybersvět – 6. ročník* – prevence kyberšikany, netolismu
 • Co tam? – 6. ročník* – prevence záškoláctví
 • Ne návykovým látkám – 7. ročník* – prevence závislostního chování (alkoholové, nealkoholové látky)
 • Zrcadlo – 7. ročník* – prevence poruch příjmu potravy
 • Do dna – 7., 8. ročník* – prevence rizikového chování spojeného s užíváním alkoholu
 • Romeo, Julie…partnerství – 8., 9. ročník* – stěžejním tématem programu je partnerství
 • Romeo, Julie…sex – 8., 9. ročník* – stěžejním tématem programu je bezpečný sex.

* Po domluvě lze program realizovat i v jiném ročníku.