„Šité na míru“

Krajské centrum primární prevence Pardubického kraje nabízí školám a školským zařízením realizaci programů primární prevence dle jejich konkrétní zakázky. Programy jsou realizovány na základě individuální domluvy se školou a dle konkrétních požadavků.